Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy uczestniczyła jako Autoryzowany Doradca w procesie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) kolejnej serii akcji spółki Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie.

Treść uchwały

Kancelaria Medius jest  spółką  akcyjną,  która  od  2011  roku  wspomaga  przedsiębiorców w zarządzaniu należnościami. Spółka zajmuje się sprawami dużych jak i małych przedsiębiorstw, łączy wszystkie cechy nowoczesnej firmy windykacyjnej zarządzającej wierzytelnościami, a także kancelarii prawnej, co pozwala na szybkie i efektywne działania wspomagające poprawianie płynności finansowej przedsiębiorstw.