Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy uczestniczyła jako Autoryzowany Doradca w procesie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) kolejnej serii akcji spółki Lauren Peso Polska S.A.

Treść uchwały

Lauren Peso Polska jest  spółką  akcyjną,  której kluczowym elementem działalności jest organizowanie i prowadzenie szkoleń biznesowych skierowanych do kardy zarządzającej i pracowników. Spółka specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania i sprzedaży. Ponadto dysponuje zapleczem trenerskim umożliwiającym organizację szkoleń z takich dziedzin, jak: zarządzanie produkcją, obsługa klienta, marketing i human resources, prawo, informatyka i obsługa komputera, komunikacja oraz umiejętności osobiste.