W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz.U. poz.622 i 1243), termin zapłaty opłaty rocznej przez spółki publiczne za rok 2020, na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, został przesunięty z dnia 30 września 2020 r. na dzień 30 listopada 2020 r.

Pełny tekst Rozporządzenia