Z przyjemnością informujemy, że adw. Przemysław Kowalewski – wspólnik Kancelarii – doradzał w procesie uzyskania zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami przez Kancelarię Medius S.A. w Krakowie. Przedmiotowa decyzja Komisji Nadzoru Finansowego została wydana w dniu 28 grudnia 2017 roku.

Zgodnie z art. 192 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi „Zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego przez podmiot inny niż towarzystwo wymaga uzyskania przez ten podmiot zezwolenia Komisji.”

Uzyskanie ww. zezwolenia umożliwi Kancelarii Medius S.A rozpoczęcie działalność w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami, co w ocenie Zarządu spółki przyczyni się do realizacji planów rozwoju spółki związanych z poszerzaniem prowadzonej już działalności.