Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy doradzała spółce Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach przy przeprowadzaniu oferty publicznej akcji serii I w trybie, o którym mowa w art. 7 ust. 8a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Spółka przeprowadziła także akcję promocyjną w rozumieniu art. 53 ust. 9c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Śląskie Kamienice S.A. to działające od 2012 roku, przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w sektorze handlu i wynajmu nieruchomościami, którego akcje od sierpnia 2017 roku są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Ze strony Kancelarii w proces przeprowadzenia publicznej oferty akcji zaangażowana była adw. Magdalena Kramer – Wspólnik Zarządzający KWLAW.

Szerzej o przedmiotowym trybie oferty: https://kwlaw.pl/ulatwienia-przy-przeprowadzaniu-oferty-publicznej